PRODUKTY

Ropný průmysl

Při vrtání vrstev pomocí hydraulického štěpení (těžba břidlicové ropy) se používají speciální válce na trubky s expanzivní gumovou vrstvou, která automaticky utěsňuje vyvrtané otvory. Pomáhají těžit ropu v ložiskách s ropnými horninami s nízkou propustností a přispívají ke snížení množství vody a nečistot v ropné směsi ve vrtu.

Specifikace a technické údaje

Druhy hřídelí:

  • Těsnění expanzivních pakrů reagujících s ropou
  • Těsnění expanzních pakrů reagujících s vodou


Tvrdost povrchu:

  • 55 - 60°Sh A

Povrchový odpor:

  • na ropné produkty a jejich deriváty
  • na vysoký tlak


Použité pryžové směsi:

  • Nitril-butadienový kaučuk

Doplňkové služby:

  • Tryskání povrchu jádra
  • Montáž a demontáž pěchů
  • Balení odolné proti nárazům