PRODUKTY

Ostatní odvětví

Zůstává mnoho odvětví, kde jsou nasazeny pogumované válce. I v těchto případech nabízíme kon-zultace a poradenství ohledně volby optimálního typu materiálu.

 

  • důlní a těžební
  • elektrotechnický
  • kožedělný
  • plastikářský
  • sklářský
  • a mnohé další...

Specifikace a technické údaje

Druhy válců:

  • v závislosti na konkrétním požadavku

Tvrdost:

  • 25 - 100°Sh A

Odolnost:

  • v závislosti na použitém materiálu