PRODUKTY

Obalový průmysl

Pro jednotlivá odvětví firma Ligum nabízí širokou paletu směsí pro různé typy válců uvedené v následujícím přehledu:

Specifikace a technické údaje

Papírové obaly:

Druhy válců:

 • lakovací
 • laminovací
 • nanášecí
 • tiskové


Plechové obaly a obaly z Al-folie:

Druhy válců:

 • lakovací
 • kašírovací
 • potiskové

Obaly – PE, PVC, PP... -folie:

Druhy válců:

 • korona (silikon)
 • kašírovací
 • potiskové
 • razící
 • rozšiřovací
 • matovací
 • tažné
 • transportní
 • vodící
 • vytlačovací

Tvrdosti:

 • 25 - 80°Sh A


Odolnost:

 • vysoká odolnost vůči proti aromatickým uhlovodíkům, esterům a ketonům
 • vysoká odolnost vůči otěru
 • vysoká odolnost vůči změkčovadlům