Všeobecné dodacie podmienky LIGUM, spol. s r.o.  .pdf (877Kb.)