Systém kvality

Prvky kontrolované systémom QMS certifikátov

Na kvalitu pogumovaného povrchu vplýva veľa faktorov: kvalita použitého elastoméru, výber optimálnej zmesy pre individuálnu funkciu valca, správne zvolená technológia výroby, vysoký štandard technického vybavenia, zodpovedná a kvalitná práca, a v neposlednej rade, kvalita povrchu valca. Všetky tieto prvky sú kontrolované systémom QMS certifikátov QMS podľa DIN EN ISO 9001:2008. V našej spoločnosti používame používame počítačom riadené procesy, špeciálne vyvinuté nielen pre ofestovú tlač a flexotlač, ktoré nám dovoľujú napr. produkciu valcov s bombírovaným povrchom presne podľa požiadaviek zákazníkov.

 

 

Počítačom riadené procesy

Tradičné ručné drážkovanie valcov bolo nahradené špeciálnymi počítačom riadenými nástrojmi. Tie nám dovoľujú vybrúsiť a vydrážkovať špeciálne povrchy a tvary (axiálne, radiálne, so stúpaním v obidvoch smeroch, atď.).

 

Dokonalá precíznosť

Viac a viac zákazníkov požaduje zväčšenú precíznosť pri brúsení valcov, ktorá je dokladovaná atestom (priemer, axiálny pohyb, konicita, ...). Tieto hodnoty sú získané špeciálnymi nástrojmi spadajúcimi pod QMS systém.

 

Perfektný povrch

Kvalita povrchu, hlavne jeho drsnosť po brúsení a pulírovaní, je prímarnou podmienkou pre kvalitnú flexotlač, gravúru a ofsetovú tlač. Pomocou špeciálneho Ra-metra sme schopný zmerať kvalitu povrchu valcov a poskytnúť k tomu zodpovedajúcu dokumentáciu.