Strojársky priemysel

V strojárstve sa používajú často stroje ku konkrétnemu účelu, obsahujú pogumované valce alebo kolesá v rôznych pozíciách, a so špecifickými požiadavkami v závislosti na ich použitie.

Tieto prípady vyžadujú individuálne konzultácie a výber materiálov, s prihliadnutím na konkrétnu aplikáciu.

Typy valcov:

 • transportné
 • prítlačné
 • vodiace
 • rysovací
 • podávací
 • napínacie
 • aplikačné
 • ostatné v závislosti od účelu a použitia 


Povrch:

 • hladký alebo s rôznou drsnosťou povrchu 
 • ryhované
 • vrúbkované
 • profilované na požiadavky zákazníkov


Tvrdosť:

 • 25 - 100°Sh A


Odolnosť:

 • v závislosti na použitom materiáli