Baliaci priemysel

Pre každé odvetvie priemyslu ponúka spoločnosť Ligum širokú škálu zmesí pre rôzne typy valcov uvedených v nasledujúcom zozname: 

Balenie - papier:

Typy valcov:

 • lakovacie
 • laminovacie
 • nanášacie
 • tlačové

Balenie – plech, Al-fólia:

Typy valcov:

 • lakovacie
 • pomocné
 • tlačové

Balenie – PE, PVC, PP... -fólia:

Typy valcov:

 • Koróna (silikón)
 • baliace
 • tlačové
 • reliéfna tlač
 • rozťahovacie
 • matting
 • rysovacie
 • transportné
 • vodiace
 • extrúzia

Tvrdosť:

 • 25 - 80°Sh A

Odolnosť:

 • vysoká odolnosť proti aromatickým uhľovodíkom, alkoholu a esterom
 • vysoká odolnosť proti oderu 
 • vysoká odolnosť proti zmäkčovadlám