2017-11-01
NEWSLETTER, № 10/2017

Przerwa Technologiczno - Wdrożeniowa

 

Niniejszym informuję, iż w dniach 27-29.12.2017 oraz 2-5.01.2018 Spółka LIGUM wprowadza przerwę technologiczną, w której nie będą wykonywane żadne czynności produkcyjno – sprzedażowe

 

Konieczność wprowadzenia przerwy motywujemy pracami wdrożeniowymi nowego zintegrowanego systemu klasy ERP, w związku z którym wszelkie prace musza być wstrzymane, by umożliwić zespołom wdrożeniowym przygotowanie danych do nowego systemu oraz przetestowanie wszelkich rozwiązań.

 

Czas ten zostanie również wykorzystany na niezbędne modernizacje, remonty oraz uruchomienie nowej linii produkcyjnej, dzięki której możliwe będzie podniesienie jakości wykonywanych przez LIGUM usług.

 

W okresie tym będziemy  przyjmować wszelkie dostawy oraz będą możliwe wydania gotowych już zleceń. Jednak bez jakichkolwiek usług produkcyjnych i sprzedażowych. Wszystkie zlecenia, których termin realizacji obejmie powyższy okres zostaną zrealizowane z dodaniem przerwy technologiczno-wdrożeniowej. Liczymy na wyrozumiałość i uwzględnienie powyższej informacji w Państwa Zamówieniach.

 

Zmieniamy się dla Was! Zatem mamy nadzieję, że  chwilowe utrudnienie nie wpłynie negatywnie na nasze kontakty,
a korzyści wynikające z nowego zintegrowanego systemu oraz unowocześnionego parku produkcyjnego wpłyną korzystnie na dalszą współpracę.

 

Pozdrawiam

mgr Piotr Walkowiak

Prezes Zarządu