2020-05-06
NEWSLETTER, №05/2020

EOSPren uzupełnieniem oferty LIGUM


  

 

Oficjalnie na targach LIGNA 2019 zakończyliśmy fazę rozwoju EOS sleeves, który obecnie stał się standardem u wielu czołowych producentów z branży drzewnej i diametralnie zmienił sposób podejście do utrzymania w ciągłej pracy linii produkcyjnych.

Sukces EOS Sleeves dzięki .... 


więcej treści: NEWSLETTER, № 05/2020