2019-02-11
NEWSLETTER, №02/2019

Zmiany Kadrowe na wysokim szczeblu!

 

Z dniem 06.02.2019 Zarząd Spółki LIGUM, na mocy porozumienia, zakończył współpracę z Panem Januszem Karpińskim, który pełnił funkcję Menadżera Wydziału LIGUM Nord w Olsztynie. Jego obowiązki, przejął Pan Marcin Staszkun, który jednocześnie jest Regionalnym Menadżerem Sprzedaży Regionu Północno-Wschodniego. Zarząd Spółki, z pełnym zaufaniem, powierzył Panu Marcinowi zadania związane z prowadzeniem i rozwojem Wydziału LIGUM Nord, który kontynuuje swoją działalność produkcyjną. Główne cele nowego Menadżera: to rozszerzenie możliwości produkcyjnych, integracja systemowa z centralą oraz wzrost sprzedaży regionu ...

 

cała treść: NEWSLETTER, № 02/2019