Produkty zabezpieczające powłoki gumowe walców nienafarbionych w procesie druku.
Środki te zdecydowanie wydłużające żywotność walców gumowych.

                   

 

Produkty służące do usuwania złogów wapnia z walców farbowych i obciągów gumowych.
Regularne stosowanie utrzymuje walce w optymalnej kondycji.

 

                       

 

                      

Produkty służące do dokładnego czyszczenia walców farbowych.
Eliminują z walców szkliwo i poprawiają transfer farby, zwiększając tym samym ich produktywność.