DRUPA 2008, Dusseldorf, Niemcy

(11.06.2008)

Zgodnie z oficjalnymi informacjami targi odwiedziło 1,5 mln osób. 1971 wystawców z 52 krajów zaprezentowało swoje produkty. Firma LIGUM była obecna na dwóch stoiskach. Razem z firmą Soma – producentem maszyn flexo prezentowała tuleje sleeves oraz na stoisku Westland walce poligraficzne wchodząc w skład Koncernu Westland.
Nasze stoiska odwiedziło blisko 150 osób z ponad 40 drukarń z Polski – to grono naszych stałych klientów jak i zainteresowanych nowością odwiedzających, którzy w najbliższej przyszłości chcą przejść na Druk bezalkoholowy.
 

A właśnie na tegorocznej DRUPIE dokonała się mała rewolucja w dziedzinie nawilżania druku offsetowego, prawdopodobnie najistotniejsze wydarzenie od przejścia nawilżania typu obciągowego do bezobciągowego, alkoholowego. Chodzi o nowe walce nawilżające, które w Dusseldorfie przedstawił koncern Westland, do którego należy firma LIGUM. Walce nawilżające znane są na rynku pod nazwą handlową WERODAMP-LT i ich powierzchnia jest powleczona z wykorzystaniem opatentowanej technologii Loto-Tec®. Nie chodzi jednak o typową nowość targową, ale o system, który w ramach grup roboczych we współpracy z dostawcami innych materiałów i producentami maszyn, testowany był ponad dwa lata. O tym, że chodzi o zaawansowany i wystarczająco sprawdzony system świadczy również to, że Heidelberg wprowadził przedmiotowe walce do pierwszego wyposażenia w swoich najwyższych seriach XL 105 i CD 102.
Inspirację do rozwoju tej technologii pracownicy badawczy spółki Westland znaleźli w przyrodzie. Konkretnie chodzi o tak zwany efekt lotosowy – stąd nazwa Loto-Tec, który powoduje, że woda nie nawilża listków tego kwiatu na powierzchni, ale zbija się do kropli, które łatwiej z nich ociekają.
Ten sam efekt powoduje specjalne wykonanie walców, co dla ich użytkowników przynosi wiele korzyści. Walce nawilżające Loto-Tec ułatwiają i przyśpieszają czyszczenie, co skraca czasy przestojów. Następnie umożliwia to zastosowanie do nawilżania praktycznie jakichkolwiek rynkowych roztworów nawilżających, ponieważ zwiększa się odporność powierzchni walców nawilżających na działanie chemikaliów, uszkodzenia mechaniczne i zapobiega uszkodzeniu walców spowodowanych spęcznianiem elastomeru (gumy). Walce zapewniają optymalne przenoszenie roztworu nawilżającego, bez względu na to, czy zawiera IPA lub nie, ponieważ utworzony film wodny, który opuszcza prążek stykowy tych walców, jest doskonale równomierny. Oczywiście przyczynia się to do uzyskania lepszej końcowej jakości druku i zmniejszenia ilości roztworu nawilżającego potrzebnego do utrzymania czystej formy drukowej.
Opatentowana powierzchnia walców bazuje na fluorokauczuku (FKM). Materiał ten posiada trzy kluczowe właściwości, które istotnie zmieniają funkcjonalność i właściwości tradycyjnych elastomerów – walców gumowanych:
  • Fluorokauczuk posiada ekstremalnie niskie napięcie powierzchniowe. Walce obciągnięte fluorokauczukiem uzyskują zwilżalność, która jest porównywalna z popularną powierzchnią teflonową. Fluorokauczuk i teflon są w istocie bardzo zbliżone.
  • Fluorokauczuk należy do grupy polimerów wysokowydajnych. Jego odporność chemiczna, odporność na środki utleniające, starzenie, odporność ekstrakcyjna i cieplna, dalece wykracza poza odporność materiałów tradycyjnych stosowanych dotychczas do gumowania walców.
  • Kolejną korzyścią jest chropowatość powierzchniowa wykonanych walców, która jest obiektywnie mniejsza niż na tradycyjnie szlifowanych walcach. W przypadku walców Loto-Tec wykorzystuje się tradycyjny i w zasadzie już stosowany walec, którego powierzchnię powlecze się – podobnie jak przy lakierowaniu – ciekłą formą systemu Loto-Tec. W wyniku następnego suszenia i sieciowania powierzchni uzyskuje się lustrzaną, błyszczącą powierzchnię walca.
Wymienione trzy właściwości powierzchni nowych walców – hydrofobowość, odporność i gładkość – ingerują bardzo wyraźnie do procesu druku offsetowego. W niektórych momentach osobno, w innych przypadkach w dwóch lub razem w trzech, jak opisano w dalszej części. Powierzchnia walca Loto-Tec powoduje, że proces drukowania staje się bardziej skuteczny i stabilny. Nawet w odniesieniu do higieny pracy i wymogów ekologicznych nowe walce spełniają wymagania czasu – redukują zużycie rozpuszczalników organicznych i materiałów LZO.
Najistotniejszym kryterium, którym wyróżniają się walce brodzące Loto-Tec, jest wspomaganie druku bezalkoholowego dzięki bardzo gładkiemu filmowi roztworu nawilżającego, jakie umożliwia ten walec. Teflonowi podobna powierzchnia walca umożliwia tylko podniesienie wody z wanienki do strefy kontaktu z kolejnym walcem, ale do środka tej strefy roztworu nawilżającego już nie przeniesie. Właśnie dzięki bardzo niskiej energii powierzchni walca (17x10-3 N/m) nie udaje mu się pokonać ciśnienia (ca. 500 N/m) powierzchni stycznej między walcami i dostarczyć roztwór nawilżający do środka strefy kontaktu. I tak Loto-Tec opuszcza nip (strefę kontaktu) praktycznie w suchym stanie. Woda, która przenosi się dzięki strefie kontaktu jest odpychana powierzchnią hydrofobową walca Loto-Tec i do gry wstępuje hydrofilny walec chromowany, ew. ceramiczny. Zatem walec Loto-Tec do strefy kontaktu niczego nie dostarczył i logicznie z tej strefy niczego nie odprowadzi. Roztwór nawilżający przeniesiony przez strefę kontaktu nawilża wyłącznie hydrofilowy walec farbowy i ten po opuszczeniu strefy kontaktu zabiera go ze sobą. Dzięki wysokiej gładkości walca Loto-Tec film wodny, który opuszcza strefę kontaktu, jest również bardzo gładki. Film nie zawiera żadnej struktury od bardziej lub mniej chropowatego walca brodzącego i głównie nie zawiera żadnej struktury powstającej w wyniku przedawkowania filmu nawilżającego między jednakowymi powierzchniami. Wszystkie przeniesienia roztworu nawilżającego opuszczającego strefę kontaktu konwencjonalnych walców nawilżających, związane są z zapotrzebowaniem energetycznym i pozostawiają po sobie określone struktury w przeróżnych formach. Najbardziej znaną strukturą tego pochodzenia jest tzw. „Cording”, który powstaje przy wysokich prędkościach przenoszenia i jest wynikiem „walki” dwu powierzchni hydrofilnych walców i przenoszenia wody.