LIGUM Roller Service


aktualizacja: 06.02.2019

Autoryzowana Grupa Serwisowa Westland – LIGUM Roller Service powstała celem zagwarantowania Drukarniom Offsetowym kompleksowej obsługi w kwestii doboru, montażu, ustawienia i regulacji walców. Instruktarzu i przeszkolenia obsługi w zakresie ich prawidłowego użytkowania. Zapewnienia redukcji kosztów produkcji oraz stabilności druku. Wydłużenia żywotności walców, a także zapobiegania ewentualnym problemom.

Działalność Grupy została poszerzona o inne gałęzie przemysłu, dla których LIGUM wykonuje regeneracje powłok elastomerowych walców i sleeves.

Zadania Serwisu:

  • prawidłowy montaż, ustawienie i regulacja walców,
  • analiza faktycznego zużycia powłoki gumowej walców,
  • prawidłowy dobór mieszanek gumowych,
  • pomoc i doradztwo techniczne,
  • ustawienie walców w maszynie,
  • dobór środków czyszczących, myjących i konserwujących,
  • redukcja kosztów produkcji,
  • wydłużenie żywotności walców,
  • ustawianie maszyn na druk bezalkoholowy (0% IPA),
  • instruktarz i szkolenie pracowników drukarni,
  • okresowe przeglądy,
  • rozwiązywanie i zapobieganie problemom w druku,
  • stabilność jakości druku.
    

Skład Grupy Serwisowej:

  • Serwisant
   Janusz Karpiński
   , e-mail: j.karpinsky@interia.pl
   (Autoryzowany Serwis maszyn poligraficznych, tel.: +48 602 309 279).
  • Dedykowany serwis naprawczy w przypadku zleceń dla OWE 
    

Zamówienie serwisu wymaga formy pisemnej. Musi być potwierdzone przez Serwisanta lub Regionalnego Menadżera Sprzedaży LIGUM.

1) Czas reakcji serwisu

Czas reakcji serwisu od momentu przyjęcia zlecenia wymaga indywidualnych ustaleń, standardowy to 48 godzin (nie wliczając w ten czas sobót, niedziel oraz Świąt).

2) Koszty serwisu

Pierwsza roboczogodzina wynosi 150,00 PLN netto. Każda następna roboczogodzina wynosi 100,00 PLN netto. Minimalny czas trwania usługi wynosi 1 godzinę, tzn. jeżeli czas pracy u Klienta będzie krótszy niż 1h, zafakturowana zostanie 1h pracy serwisanta (150 PLN netto). Powyżej 1h naliczanie godzin pracy następuje w cyklu co 30 min.

Stawki godzinowe podane powyżej obowiązują przy pracy serwisanta w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00. Poza tym czasem (w dni robocze w godz. od 18:00 do 22:00 oraz soboty) i usługi ekspresowe (czas reakcji < 48 godz.) stawkę podwyższa się o 50%.

Usługi błyskawiczne (czas reakcji < 24 godz.) i w czasie nietypowym (soboty i dni robocze w godz. od 22:00 do 08:00 oraz niedziele i święta) stawkę podwyższa się o 100%.

Do kosztów związanych z czasem pracy serwisanta dolicza się koszty dojazdu. Koszt dojazdu za 1 km wynosi 1,10 PLN netto (kilometry liczymy tam i powrót. Istnieje możliwość „łączenia usług” Klientów z danego regionu celem zmniejszenia kosztów dojazdu).

Podane wartości są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT.

3) Raport - DRUK

Każda usługa serwisowa kończy się wypełnieniem raportu przez Serwisanta i podpisaniem go przez Klienta. Na tej podstawie raportu LIGUM Pol wystawia Klientowi fakturę za wykonaną usługę serwisową.