e-FAKTURY


„Bądź zielony wybierz” e-Faktury w LIGUM

Aby uniknąć utonięcia pod stertą dokumentów i aby zapobiec bezsensownym marnowaniem zasobów naturalnych, proponujemy wszystkim Klientom rozwiązanie, które już stosujemy z wybranymi odbiorcami. Wystarczy wypełnić załączony dokument, który w sposób formalny umożliwi obu stronom rozliczanie transakcji za pomocą e-Faktur.


Korzyści wynikające z przesiadki na e-Faktury będą natychmiastowe:

  1. Oszczędność – w porównaniu z tradycyjną fakturą odpadają koszty druku wielu kopii
    oraz przesyłki pocztowej.
  2. Terminowość, bezpieczeństwo, spersonalizowanie odbiorcy – w porównaniu z tradycyjną fakturą
    znika ryzyko niedostarczenia, a wysyłka realizowana jest na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  3. Wygoda przechowywania – e-Faktura nie zajmuje tyle miejsca co tradycyjny druk, poza tym można
    ją zarchiwizować w formie elektronicznej i w każdej chwili do niej wrócić by jej użyć.


LIGUM od zawsze kładzie duży nacisk na rozwój świadomości ekologicznej wśród swoich Pracowników, Klientów i Partnerów. Wszelkie idee, które wprowadzamy zgodne są z zasadami ochrony środowiska. Cały czas udoskonalamy stosowane przez nas technologie, procesy i procedury. Dlatego przez lata wypracowaliśmy nad naszą konkurencją przewagę, którą nazywamy PRZEWAGĄ DZIĘKI JAKOŚCI. Czy i Wy, Szanowni Państwo, chcecie również zostawić w tyle Waszą konkurencję? Skorzystajcie z nowoczesnych, zielonych rozwiązań, które daje Wam LIGUM! 
 

Postawcie na e-faktury!
 

 akceptacja przesyłania e-Faktur