Druk wklęsły


Druk wklęsły, jako technika o dużej szybkości i wysokiej jakości druku, stawia przed wałkami drukarskimi (typu presser) wysokie wymagania. Nasza oferta obejmuje powłoki gumowe dla standardowych presserów, presserów odpornych na zwiększone stężenie toluenu, jak również presserów współgrających z elektrostatycznym wspomaganiem Helio-El-Tex.

Typ wałków:

 • pressery,
 • pressery odporne na zwiększone stężenie toluenu,
 • pressery współgrające z elektrostatycznym wspomaganiem druku Helio-El-Tex (ESAG).

Typ  sleeves:

 • stożkowe,
 • walcowe,
 • według stopnia przewodzenia:
  • nieprzewodzące,
  • przewodzące,
  • z elektrostatycznym wspomaganiem druku.

Twardość:

 • 70° – 100° Sh'a.

Wytrzymałość:

 • wysoka odporność na nacisk i obciążenie mechaniczne,
 • wysoka odporność na rozpuszczalniki (alkohole, estery, toluen).