Politika kvality

 

Společnost LIGUM spol. s r.o. je od svého vzniku orientována na spokojeného zákazníka a za krátkou dobu své existence se v oblasti pogumování válců a výrobě tiskových návleků (sleeves) stala symbolem kvality. Snaha najít vždy optimální řešení pro každého zákazníka byla vždy krédem naší firmy.

S neustále rostoucími nároky trhu a požadavky zákazníků se právě kvalita výrobků a služeb stala rozhodujícím faktorem úspěšnosti firmy. Vedení naší společnosti proto jako součást celkové koncepce dalšího rozvoje firmy přistoupilo k přebudování stávajícího systému řízení EN ISO 9002 s jednoznačným zaměřením na spokojenost zákazníka.

K dosažení tohoto strategického cíle bude směřovat i zavedení systému managementu kvality dle normy EN ISO 9001.

Cestou k vyšší spokojenosti zákazníků musí být neustále zlepšování systému managementu kvality, partnerský ale vysoce náročný vztah ke strategickým dodavatelům, osobní rozvoj kmenových pracovníků firmy a jejich zapojení do systému neustálého zlepšování kvality.

Cílem je vytvořit nadstandardní partnerský vztah ke klíčovým zákazníkům založený na neustálém hodnocení jejich spokojenosti a realizaci jejich potřeb, požadavků a přání, ale i nabídce našich možností, zkušeností a know-how, které mohou zvýšit úspěšnost a tím i spokojenost našich zákazníků.

Péče o kvalitu musí být trvalá, systematická a musí odpovídat neustále se zvyšujícím nárokům a požadavkům našich zákazníků.

Každý ze spolupracovníků ve výrobní, obchodní, technické a řídící působnosti je povinen při své práci jednat, pracovat, řídit, kontrolovat a neustále zlepšovat svou činnost ve prospěch kvality.

Nestačí jenom odstraňovat chyby, kterých se dopouštíme. Musíme zabránit tomu, aby tyto chyby vznikaly. Všechny zdroje, které máme k dispozici, musíme efektivně využít ke spokojenosti zákazníků, našich majitelů a společníků i s odpovědností za naše okolí a prostředí, ve kterém pracujeme.

Kvalita je společným zájmem a zároveň zodpovědností všech pracovníků firmy.