Ostatní průmysl

Zůstává mnoho odvětví, kde jsou nasazeny pogumované válce. I v těchto případech nabízíme kon-zultace a poradenství ohledně volby optimálního typu materiálu.

 • důlní a těžební
 • eleckrotechnický
 • chemický
 • kožedělný
 • potravinářský
 • plastikářský
 • sklářský
 • a mnohé další...

Typy válců:

 • v závislosti na konkrétním požadavku

Tvrdosti:

 • 25 - 100°Sh A

Odolnosti:

 • v závislosti na použitém materiálu